برنامه های کنفرانس

سازمان کنفرانس اسلامی معروف به سازمان همکاری اسلامی طرحی را از سال 2015 با نام معرفی شهر نمونه گردشگری کشورهای اسلامی کلید زد. در این طرح هر ساله شهری از کشورهای اسلامی به عنوان ” شهر نمونه گردشگری جهان اسلام ” معرفی می شود. در اولین معرفی شهر قدس فلسطین در سال 2015 و در دومین معرفی شهر قونیه ترکیه در سال 2016 به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام معرفی شدند. برای سال 2017 نیز شهر مدینه عربستان به این عنوان انتخاب و در نهایت شهر تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال 2018 انتخاب شد. این انتخاب در اجلاس کارشناسان ارشد نهمین کنفرانس وزیران گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری‌ اسلامی در شهر نیامی پایتخت جمهوری نیجر انجام شد. قبل از این انتخاب دو شهر تبریز و یزد از ایران با توجه معیارهای انتخاب به عنوان نامزد معرفی شده بودند که تبریز توانست این عنوان را نصیب خود کند.

 دبیرخانه کنفرانس با همکاری شهرداری تبریز، شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی، دانشگاه تبریز، دانشگاه شهید مدنی و دانشگاه فنی حرفه ای و دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد با بهره گیری از تجارب گذشته، اساتید بزرگوار دانشگاه های معتبر ایران و جهان و نهادهای علمی پژوهشی ، کنفرانس ملی ظرفیت های گردشگری تبریز 2018 در توسعه فضای کسب و کار  را در راستای انتخاب شهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشور های اسلامی برگزار نماید.

 تمامی سعی بی شائبه شورایعالی، سیاست گذاران و مجریان اینکنفرانس بر آن است که شرکت کنندگان نهایت استفاده را از تک تک دقایق ارزشمندشان برده باشند. نه تنها بهره برداری بهینه از زمان برگزاری کنفرانس ، بلکه ارتباط موثر بعد از برگزاری کنفرانس به منظور ادامه این حرکت مهم بین المللی و پیاده سازی نتایج کاربردی برگزاری کنفرانس ، از اهداف برگزاری این کنفرانس می باشد.  

در زیر تعدادی از برنامه های مدون کنفرانس اعلام می گردد:

► شرکت بیش از 3000 نفراز فعالین بخش گردشگری، اقتصاد، کارآفرینی، مدیریت شهری، عمران، معماری، شهرسازی  کشور شامل دانشگاهيان، صاحب نظران، سياست گزاران و مديران، دانشجویان ، سازمانهاي ذي ربط و علاقه مند

► سخنراني صاحب نظران و اساتيد برجسته داخلی و خارجی و برگزاری پانل های تخصصی

► تبیین نقشه جامع راه در زمینه توسعه گردشگری در کشور

► سخنرانی های کليدی و نشست های علمی

► ارائه مقالات پذیرفته شده (شفاهی و پوستر)

► حضور و سخنرانی مقامات عالی رتبه کشوری به عنوان حامیان این گردهمایی

► نمايشگاه تخصصی جانبی برای معرفی شرکت ها و کسب و کارهای مرتبط و معرفی محصولات و خدمات

► بومی سازی تجربیات کشورهای اسلامی پیشروی جهان در بحث توسعه گردشگری

► کارگاه های آموزشی تخصصی

► مسابقه عکاسی با موضوع تبریز 2018

► دعوت رسمی از تمام مدیران عامل سازمان های دولتی مرتبط و بخش خصوصی

► برگزاري ميزگردهاي علمي- تخصصي جهت بررسي چالش ها و فرصت هاي مرتبط با محورهای کنفرانس

► انتخاب برترین های کنفرانس شامل برترین مقاله ، برترین پنل تخصصی، برترین شرکت کننده، برترین حامی، برترین غرفه، برترین عکس و...

► تورهای تخصصی و گردشی

► برگزاری کنفرانس خبری و مطبوعاتی قبل از برگزاری کنفرانس و نمایشگاه تخصصی جهت پوشش هرچه بهتر این رویداد مهم ملی