غلامحسین مسعودی ریحان

عضو شورای شهر کلانشهر تبریز و رییس شورای اسلامی استان آذربایجان شرقی